Transportowe bryły miejskie czyli centra przesiadkowe rosną jak grzyby po deszczu

Coraz głośniej słychać o zakończonych już pracach nad projektowaniem nowych centrów przesiadkowych w różnych częściach Polski. Maja one za zadanie integrować różne środki transportu: autobus, kolej, tramwaj, rower, a jednocześnie sprawić, aby coraz więcej osób pozostawiało swoje pojazdy na specjalnych parkingach i zmieniało środek lokomocji na komunikację miejską. Wiele obiektów jest projektowanych, a wiele z nich otrzymało dopiero co potwierdzenie finansowania /dotacji. Są tez wyjątki takie jak Świdnica gdzie tego typu obiekt już funkcjonuje lub Katowice, gdzie lada dzień będą ogłaszane przetargi na wykonanie nowych centrów przesiadkowych. Co ciekawe są to obiekty często o nowoczesnych wcześniej nie spotkanych w Polsce bryłach, kształtach i funkcjach.

W ich skład nie wchodzi jedynie duża wiata przystankowa perony, chodniki i plac manewrowy odpowiednio skomunikowany dla różnych rodzajów typów pojazdów, ale też często mniejsze wiaty przystankowe, gabloty informacyjne, toalety publiczne, ławki, parkingi dla samochodów, parkingi i wiaty dla rowerów, punkty informacyjne oraz wiele innych elementów małej architektury miejskiej. Czy nie będą to martwe projekty i czy faktycznie staną się faktycznie użyteczne a co najważniejsze funkcjonalne czas pokaże. Ob tylko dobrze wpisywały się w otoczenie a nie stały się reliktem fiaska czasów unijnych dotacji.