Rewolucja w płockiej komunikacji miejskiej

Nowe ekologiczne autobusy, wiaty przystankowe z systemem monitoringu i tablice z dynamicznym systemem informacyjnym – to założenia projektu, na który miasto otrzymało ponad 8 mln zł dofinansowania ze środków europejskich.

Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” będzie realizowany od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Całkowita wartość projektu to prawie 9 mln 770 tys. zł, a dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wyniesie ponad 8 mln zł – informuje prezydent Płocka

W ramach nowego projektu zostanie zakupionych 7 nowoczesnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej.

Kolejnym zadaniem będzie instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obejmującego zakup i montaż 20 tablic informacyjnych z oprogramowaniem oraz zakup i montaż 20 wiat przystankowych wraz z systemem monitoringu.

W ramach systemu zostanie ustawionych w obrębie wiat przystankowych 8 tablic informacyjnych, elektronicznych, dwustronnych i 12 tablic jednostronnych. Tablice będą posiadać minimum 6 wierszy; na pierwszych będą wyświetlać się informacje o najwcześniejszych przyjazdach na dany przystanek, ostatnia jest zarezerwowana do komunikacji z pasażerami i można na niej wyświetlać np. informacje o planowanych zmianach rozkładów, datę i czas, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście. Wiaty wyposażone będą w gabloty informacyjne: dwustronne, podświetlane, montowane na ścianach bocznej lub tylnej, w zależności od lokalizacji wiaty.