Podzielony budżet w powiecie sołeckim, będą nowe wiaty przystankowe

Fundusz sołecki to część budżetu gminy, który dzieli się na poszczególne sołectwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Pieniądze mogą być przeznaczone na zadania służące poprawie życia mieszkańców zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Może to więc być np. remont dróg, przystanku autobusowego, budowa placu zabaw, zasadzenie drzewek, koszenie trawy na boisku, a także usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Swoje pieniądze mieszkańcy sołectw zdecydowali się przeznaczyć przede wszystkim na: żwirowanie i remonty dróg, budowę placów zabaw i boisk sportowych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, wyremontowanie lub wystawienie wiat przystankowych oraz instalację lamp oświetleniowych.

Jak zapowiadają władze powiatu, właśnie wiat przystankowych brakuję najbardziej. Chociaż ten punkt będzie realizowany na samym końcu…